*** Error ***
Table not available

NuHair DHT Blocker 60 เม็ด / ผลิตภัณฑ์ Natrol

จบไปได้เลยปัญหา ผมร่วง หัวล้าน ผมบาง แตกปลาย เปราะ เส้นผมไม่แข็งแรง นี่คื่อนวตกรรมล่าสุดที่จะทำให้คุณหล่อ สวยแบบครบสูตร

 

 

อาหารเสริมสกัดจากธรรมชาติ ที่แก้ปัญหาตรงจุด ผมร่วง ผมบาง หัวล้าน เสริมสร้างการงอกใหม่ เพิ่มความแข็งแรงของเส้นผม สามารถใช้ได้ทั้งเพศชายและหญิง ไร้ผลข้างเคียงโดยเฉพาะภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของบุรุษท่านชาย  สินค้านำเข้าจากอเมริกาโดยตรง ความแตกต่าง ไม่เหมือนกับที่วางขายกันตามท้องตลาดเมืองไทย มารตรฐานอาหารเสริมของอเมริกาและยุโรป (ของจริงไม่ม่มีมั่วนิ่มแบบไก่กา ) audemars piguet replica

งานวิจัยทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก คือ ชี้ให้เห็นว่าหนึ่งในสาเหตุหลักของผมร่วงและทำให้ผมบางเป็นเพราะระดับที่เพิ่มขึ้นของฮอร์โมน DHT (dihydrotestosterone) ซึ่งเป็นแบบฟอร์ม "เลว" ของฮอร์โมนฮอร์เทสโทสเตอโรนในเพศชายและหญิง แต่ฮอร์โมนเพศตัวนี้ในเพศหญิงจะไม่ค่อยประสบปัญหาเพราะมีการสร้างได้น้อยอยู่แล้ว ฮอร์โมน DHT (dihydrotestosterone) จะสร้างขึ้นในหนังศรีษะและก่อให้เกิดความเสียหายที่บริเวณรูขุมขนที่มีการสร้างเส้นผม คือไม่ให้สร้างใหม่และจ้องทำลายของเก่าที่สร้างไว้อยู่แล้ว ( เลวจริง ๆ) replica tissot t-sport

Blocker NuHair ® DHT เป็นสูตรที่จะปิดกั้นผลกระทบเชิงลบของ DHT ธรรมชาติ!

•ช่วยในการยับยั้งการสร้างDHT ( ตัวแสบ ) สาเหตุของผมร่วงในผู้ชายและผู้หญิง

•ใช้งานได้ดีสำหรับทุกสภาพเส้นผม ( ฝรั่งบอกเลย  “ Works well for all hair types “ )

****** NuHair® is suitable for both men and women and can be used by anyone suffering from progressive, hormone-driven (DHT or estrogen), age-related hair loss. NuHair® is not designed to target sudden, usual or other types of hair loss. People with these types of hair loss should consult a physician immediately.****************

 

วิธีใช้ :  ครั้งละ1 เม็ด  เช้า-เย็น  ห้ามรับประทานเกินขนาดที่แนะนำต่อวัน ให้ผลดีที่สุดควรรับประทานหลังตื่นนอนตอนเช้าทันที 1 เม็ด และก่อนนอน 1 เม็ด เพื่อให้ได้ผลดีควรรับประทานอย่างน้อย 3-4 เดือนติดต่อกัน เหมาะสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตับ และบุคลลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์บ่อยๆ ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ ในตัวอาหารเสริมมีส่วนประกอบของ  He Shou Wu (Fo-ti) หรือ Black Cohosh ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เมื่อเกิดอาการป่วยที่วินิจฉัยโดยแพทย์มีความจำเป็นต้องหยุดใช้ เช่น ปวดเกร็งเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ปวดท้อง เบื่ออาหาร มีไข้สูง อาเจียน ปัสสาวะมีสีน้ำตาล อุจจาระมีสีซีดเกินจริง ดวงตาหรือผิวหนังมีอาการดีซ่าน สำหรับผู้ที่มีปัญหาการแพ้ส่วนผสมของเนื้อปลาควรหลีกเลี่ยงหรือต้องดูแลภายใต้แพทย์ผู้เชียวชาญทางด้านสุขภาพ

Natural herbal blend for hair loss and thinning hair

Combats hair loss and thinning hair with a nutritional approach — a natural herbal blend that blocks the production of DHT and supports hair regrowth from the inside-out. The benefit is stronger, thicker, healthier hair.

Research indicates that one of the primary causes of hair loss and thinning hair is due to increased level of DHT (dihydrotestosterone), the "bad" form of the hormone, testosterone. As men and women age, DHT builds up in the scalp and damages the hair-producing follicles. This eventually destroys the hair follicles which results in hair loss. NuHair® DHT Blocker combats hair loss and thinning hair with a nutritional approach — a natural supplement that nourishes and supports hair regrowth from the inside out. The benefit is thicker, fuller, healthier hair for men and women.

NuHair® DHT Blocker is formulated to block the negative effects of DHT, naturally!

• Helps to inhibit DHT, a leading cause of hair loss in men and women
• Works well for all hair types

NuHair® products are herbal based formulas that are specifically designed to block the negative effects of DHT—the bad form of testosterone—while also providing intense nourishment for excessively thinning hair, receding hair lines, and breakage around the hairline or any area of the scalp that has poor hair density.

Get started today with NuHair®, a complete, natural hair re-growth system designed specifically for men and women's individual and unique hair regrowth needs.

NuHair® is suitable for both men and women and can be used by anyone suffering from progressive, hormone-driven (DHT or estrogen), age-related hair loss. NuHair® is not designed to target sudden, usual or other types of hair loss. People with these types of hair loss should consult a physician immediately.


Healthy hair growth consists of three phases:

1. Anagen phase: This is the growth phase of the hair cycle during which new hair is formed; lasting from two to six years in a healthy person. Some people have difficulty growing their hair beyond a certain length because they have a short anagen phase of hair growth, whereas people who easily grow long hair have a long anagen phase of hair growth.

2. Catagen phase: This is the transitional stage between the growing (anagen) and resting (telogen) phases of the hair's growth cycle, lasting about one to three weeks. During this phase, hair growth stops and the outer layer, or sheath, of the hair follicle shrinks and attaches to the root of the hair. This is the formation of what is known as a club hair, which will eventually be pushed out and replaced with new hair.

3. Telogen phase: This is the resting phase of the hair growth cycle that lasts about 3 months. The hair does not grow in the telogen phase. While hair mostly stays attached to the follicle during this stage, natural shedding does occur in this stage. The hair follicle re-enters the anagen or growth phase at the end of the telogen phase, and the hair growth cycle continues.

Hair Loss

Everyone experiences some hair loss every day. In fact, it's normal for men, women, and children to lose 50 to 100 scalp hairs a day. However, some people experience hereditary or hormonal-related hair loss and lose hair at a faster rate, and often earlier in life. In these cases, hair loss might have started with a few extra hairs in the sink, but gradually progressed to where the scalp was becoming more and more visible.

Hereditary or hormonal-related hair loss in both men and women is marked by a progressive miniaturization of hair follicles, causing a shortening of the hair growth cycle. As the growth phase shortens (anagen), the hair becomes thinner and shorter, to the point where there is no growth at all. Hair loss or hair thinning is most commonly associated with aging or hereditary, but can also be attributed to stress, changes in immune health, nutritional deficiencies, and other causes. Because hereditary hair loss is gradual, the sooner treatment is started, the better the chances of slowing or halting the hair loss process. Hair loss may lead to baldness in men, and excessive thinning of the hair in women when the rate of shedding exceeds the rate of regrowth, when new hair is thinner than the hair shed, or when hair comes out in patches.

Hair Loss in Men

Men have a 50% chance of experiencing hair loss by their 50th birthday, however, many men lose hair to some degree by age 35. This hereditary condition, clinically termed androgenetic alopecia, and more commonly known as male pattern baldness (MPB), is characterized by a receding hairline, as well as a loss of hair on top of the scalp.

MPB is the most common type of progressive hair loss caused by hormones, genes and age. Research indicates that the primary cause of MPB is the increased level of DHT (dihydrotestosterone), the "bad" form of the hormone testosterone. This form of testosterone fits perfectly onto a receptor site on the follicle causing the hair to shorten its normal growth phase. In most men, the hairs in the front of the scalp are more sensitive to DHT, causing men to lose their hair in a distinct pattern, starting with a receding hairline, often coupled with a growing bald spot on top of the head. While going bald isn't life threatening to men, it can be life altering.

Hair Loss in Women

The effect of increased levels of DHT in women is noticeably different than it is in men. Women tend to suffer from general thinning of the hair as they age. This is driven by a combination of rising levels of DHT as well as decreasing levels of estrogen brought on by menopause. DHT appears to cause follicles to enter the resting phase (telogen) faster and this shedding continues at a quicker and quicker rate, causing the "new" hair to become finer and ultimately leading to the follicles shutting down and becoming dormant. This type of hair loss in women is termed female pattern thinning (FPT).

Women also suffer from pattern hair loss, although not as prominently as men. The condition occurs in up to 25% of pre-menopausal women and approximately 40% of post-menopausal women. While pattern hair loss normally does not affect the frontal hairline in women as it does in men, thinning over the front and top of the scalp is typical and can be devastating to a woman's self-esteem, which can leave her feeling unattractive.

NuHair® is the natural solution for the following type of hair loss:

• Hormonal-driven
• Age-related
• Hereditary
replica breitling watches

Direction for use

Take 1 tablet, two times daily, with a meal. Do not exceed recommended daily intake. Best when taken in the morning upon awakening and prior to bedtime. For best results, this product should be taken for a minimum of 3-4 months.

Warning: Consult your healthcare professional if you have or have had liver problems, frequently use alcoholic beverages, or take any medication before using supplements containing He Shou Wu (Fo-ti) or Black Cohosh. Do not use if you are pregnant or lactating. Stop use and see a physician if you develop symptoms that may signal liver problems (e.g. unexplained fatigue, abdominal pain, loss of appetite, fever, vomiting, brown urine, light-colored stools, yellow eyes or skin). Not for use by individuals under the age of 18 years. People with allergies to fish should consult their healthcare professional before taking this product.

Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children.

 

555